KavelWoning

zelfbouw architectuur voor particulieren

Wat doen wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die wij standaard in onze basisopdracht hebben opgenomen:


Ontwerp werkzaamheden:

 • Ontwerp plattegronden en gevels:
  • Schetsontwerp (SO) (-> geldt alleen voor een kavelwoning op maat)
  • Voorlopig Ontwerp (VO)
  • Definitief Ontwerp (DO)
  • Technisch Ontwerp (TO)
 • Inpassing woning op locatie/kavel
 • Indiening voortoets bij de betreffende gemeente
 • Eventueel benodigd overleg met welstandscommissie of supervisor van de betreffende gemeente
 • Verzorgen bijlagen bij aannemingsovereenkomst:
  • bouwkundige tekeningen
  • technische omschrijving
 • Esthetische bouwbegeleiding:
  • begeleiding en controle belangrijkste esthetische onderdelen
  • bouwbezoek op afroep


Aanvraag Omgevingsvergunning:

 • Bouwkundig ontwerp:
  • bouwkundige tekeningen
  • bouwkundige detaillering
  • bouwkundige documenten (kwaliteitsverklaring, veilig onderhoud, bouwveiligheidsplan, ed.)
 • Constructief ontwerp:
  • berekening hoofddraagconstructie (casco)
 • Bouwfysisch ontwerp:
  • berekening daglichttoetreding
  • berekening ventilatie en stromingsschema
  • berekening EPG (Energie Prestatie Gebouwen)
  • berekening MPG (Milieu Prestatie Gebouwen)


Begeleiding en controle prijsvorming aannemer:

 • Het controleren van de begroting van de aannemer.
 • Het controleren van de uitvoeringstekeningen van leveranciers en onderaannemers.


Technische bouwbegeleiding:

 • Uitgevoerd door de bouwbegeleider van uw regio.
 • Begeleiding aannemer op alle technische onderdelen.
 • Een bouwbezoek tijdens de ruwbouw.
 • Een bouwbezoek bij wind- en waterdicht maken van de woning.
 • Een bouwbezoek tijdens de gevelafwerking en montage van de installaties.
 • Een bouwbezoek tijdens het afwerken van de vloeren, wanden en plafonds.
 • Eén keer per bezoek een beknopt verslag van de stand van zaken van de werkzaamheden.
 • Voorschouw:
  • Een paar weken voor de oplevering vindt de voorschouw plaats.
  • Een voorschouw omvat de volgende werkzaamheden:
   • controleren dat de woning is gebouwd volgens de technische omschrijving en afspraken (meer- en minderwerk)
   • controleren van de woning op visuele bouwkundige tekortkomingen en beschadigingen
   • tekortkomingen en beschadigingen worden tekstueel en met foto's vastgelegd in een verslag
  • Dit geeft de aannemer de gelegenheid om ontbrekende onderdelen en problemen op te lossen voor de oplevering.
  • Het voordeel van een voorschouw is dat er minder opleverpunten zullen zijn.
 • Opleveringskeuring:
  • Een opleveringskeurig omvat de volgende werkzaamheden:
   • controleren of de punten in het verslag van de voorschouw zijn opgelost
   • controleren van de woning op eventueel aanvullende visuele bouwkundige tekortkomingen en beschadigingen
   • tekortkomingen en beschadigingen worden tekstueel en met foto's vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering
  • Als er na het tekenen van het proces-verbaal beschadigingen ontdekt worden (b.v. op vensterbanken, deuren, glas e.d.), is de aannemer niet meer verplicht om deze problemen op te lossen.

Wat doen wij nog meer?

Afhankelijk van uw specifieke situatie en persoonlijke voorkeur kunt u onze basisopdracht uitbreiden met de volgende extra werkzaamheden:


Ontwerp sanitair en tegelwerk:

 • Bepaling/ontwerp tegelwerk op wanden en vloeren.
 • Bepaling merk en type sanitair, kranen en overige inrichting.


Sonderingsonderzoek en funderingsadvies:

 • Indien u niet collectief gaat funderen en deze nog niet door derden zijn uitgevoerd, is het noodzakelijk om een sonderingsonderzoek met bijbehorend funderingsadvies uit te laten uitvoeren. Dit kunnen wij voor u verzorgen, maar kunt u ook zelf laten doen. Soms is dit onderzoek reeds uitgevoerd door de gemeente of een buurtbewoner en kunt u deze aan ons voorleggen.
 • Indien u wel collectief gaat funderen kunt u dit onderzoek het beste collectief laten uitvoeren en de kosten delen met uw buren.
 • Een sonderingsonderzoek is nodig voor het kunnen maken van het funderingsplan door de constructeur.


Funderingsplan door constructeur:

 • Het maken van een funderingsplan is altijd maatwerk omdat de grondslag voor elke locatie in Nederland weer anders is. Daarom gaan de vermelde bouwkosten op onze website uit van een gemiddelde fundering van 12 palen van 20m lang (zie 'Bij de bouwkosten inbegrepen').
 • Indien u niet collectief gaat funderen is het nodig om een funderingsplan te laten maken door onze constructeur. Dit houdt in dat de constructeur berekent welk type fundering nodig is en met welke afmetingen/wapening/ed. deze moet worden uitgevoerd. De constructeur maakt hier berekeningen en tekeningen van.
 • Indien u wel collectief gaat funderen zal er een collectief funderingsplan met uw buren moeten worden gemaakt. Dit kunt u door onze constructeur of een externe constructeur laten doen. De kosten hiervan zullen per woning lager liggen en levert in de advieskosten dus financiële voordelen op.
 • Op basis van het funderingsplan kan de aannemer berekenen wat de fundering voor uw locatie exact gaat kosten.