KavelWoning

zelfbouw architectuur voor particulieren

Honorarium architect en adviseurs 2023

Ons honorarium architect en adviseurs is niet inbegrepen in de bouwkosten die vermeld staan bij onze kavelwoningen. De reden hiervoor is omdat dit maatwerk is en afhangt van het type kavelwoning, de omvang van de opdracht, de locatie en de complexiteit van uw woonwensen.


Hieronder vindt u een overzicht van onze basisopdracht met bijbehorend honorarium die uitgaan van een standaard kavelwoning tot drie bouwlagen:

Type woning:

Werkzaamheden:

Honorarium:

tussen-/rijwoning

ontwerp werkzaamheden

vanaf € 6.500,- incl. btw

hoek-/eindwoning

ontwerp werkzaamheden

vanaf € 7.500,- incl. btw

vrijstaande woning

ontwerp werkzaamheden

vanaf € 8.000,- incl. btw

alle

aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag)

vanaf € 5.000,- incl. btw

alle

begeleiding en controle prijsvorming aannemer

€ 1.500,- incl. btw

alle

esthetische en technische bouwbegeleiding

€ 3.000,- incl. btw

Naast de bovenstaande basisopdracht is het ook mogelijk om het ontwerp uit te breiden met onderstaande ontwerpwerkzaamheden:

Type woning:

Extra werkzaamheden:

Honorarium:

alle

ontwerp sanitair en tegelwerk per badkamer

vanaf € 1.500,- incl. btw

alle

ontwerp keuken

vanaf € 2.000,- incl. btw

Sommige gemeenten stellen hogere eisen aan de duurzaamheid van de woning en vragen de zogenaamde GPR-berekening om dit aan te tonen. In dat geval moet u rekening houden met onderstaande bedrag:

Type woning:

Extra werkzaamheden:

Honorarium:

alle

GPR-berekening

€ 1.500,- incl. btw

Indien u een vierde bouwlaag, uitbouw of kelder wilt, dan gelden de volgende toeslagen voor de berekening van de constructie:

Type woning:

Toeslag berekening constructie:

Honorarium:

alle

berekening constructie vierde bouwlaag

€ 750,- incl. btw

alle

berekening constructie uitbouw begane grond

€ 750,- incl. btw

alle

berekening constructie kelder

€ 750,- incl. btw

Indien u een vrijstaande kavelwoning laat bouwen (of een rij- of hoekwoning maar niet met uw buren gezamelijk optrekt), moet u rekening houden met onderstaande kosten voor het laten uitvoeren van een sonderingsonderzoek, funderingsadvies en funderingsplan door onze constructeur:

Type woning:

Werkzaamheden fundering:

Honorarium:

alle

sonderingsonderzoek en funderingsadvies

€ 2.000,- incl. btw

alle

funderingsplan constructeur t/m drie bouwlagen

€ 2.000,- incl. btw

alle

toeslag funderingsplan vierde bouwlaag

€ 500,- incl. btw

In sommige gevallen worden de benodigde detailberekeningen en controlewerk niet uitgevoerd door de constructeur van de aannemer. In dat geval loopt dit via ons en moet u rekening houden met onderstaande bedragen:

Type woning:

Verdere uitwerking constructie:

Honorarium:

alle

detailberekeningen constructie

vanaf € 1.750,- incl. btw

alle

controle constructieberekeningen leveranciers

vanaf € 1.250,- incl. btw

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen.

Voorfinanciering

De facturen voor het ontwerp en de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag) die wij u sturen betaalt u uit eigen middelen omdat het tegenwoordig niet meer mogelijk is om een voorfinanciering te krijgen bij de meeste banken. Het is goed om hier al rekening mee te houden bij het opstellen van uw begroting .

Bouwdepot

De kosten die u via uw bouwdepot betaalt zijn alle kosten vanaf start bouw. Dit zijn de facturen die de aannemer u stuurt, maar ook de kosten voor de esthetische en technische bouwbegeleiding die wij voor u uitvoeren.